www.izaberizivot.org.rs

Dobrodošli  u „Izaberi život“

Izaberi život je nevladina organizacija registrovana u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava 2004. godine. Udruženje je nastalo po ugledu na centre koji postoje u SAD preko 30 godina (Pregnancy Care Centers). Ovi centri nastali su odmah nakon legalizacije abortusa iz želje da se ženama ukaže i na druge alternative i pruži podrška, i da im se ponudi nada i obnova ako su u prošlosti odabrale abortus. „Izaberi život“ je već nekoliko godina u partnerstvu sa organizacijom Heartbeat International, koja umrežava više od 3000 centara u svetu. www.heartbeatinternational.org

Zbog osavremenjivanja tehnika i legalizacije u velikom broju zemalja, abortus je danas vrlo rasprostranjena i učestala stvar. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije godišnje se u svetu izvrši oko 45 miliona abortusa.

„Namerno prekidanje trudnoće izvršeno i pod najpovoljnijim uslovima u bolnici i od strane za to kvalifikovanih stručnjaka, lekara ginekologa, predstavlja ozbiljnu psihičku i fizičku traumu koja u svakom slučaju ostavlja izvesne promene i posledice na organizmu i psihi trudnice.“

                                                                      Ginekologija i akušerstvo, 2003.god.

Bez obzira na upozorenja lekara da „prekid trudnoće izvršen i pod najpovoljnijim uslovima, uz odobrenje nadležne komisije i od strane odličnih stručnjaka, ostavlja na psihu i organizam žene teška i trajna oštećenja“ procenjuje se da se u Srbiji godišnje izvrši oko 200 000 abortusa, naspram samo 70 000 rođenih beba.
Živimo u vremenu u kome su se životne vrednosti promenile. Obezvređen je značaj porodice, braka, dece - ugrožena je vrednost svakog pojedinca. Tradicionalni poredak nestaje pred našim očima. Uspešna karijera, materijalizam i lično zadovoljstvo se nalaze na samom vrhu životnih vrednosti. Mnoge žene suočene sa neplaniranom trudnoćom okružene ljudima koji tako razmišljaju i koji u skladu sa time žive, a i same vođene ovakvim diktatom društva, bez prave podrške, često se olako odlučuju na abortus.
Prema jednom istraživanju, devet od deset žena (91%) koje su odabrale abortus kasnije kažu da bi odabrale drugačije da su im pozitivne alternative bile dostupne. Te alternative su naša odgovornost, i naša privilegija. Želimo biti prisutni, i na raspolaganju, kada izazov neplanirane trudnoće postane stvarnost. Ako nismo tu, obmana popularne kuture i medija – da je abortus jedini izlaz – će se pokazati kao previše uticajna za mnoge.
Informacije koje pronađete na ovom sajtu biće vam od koristi. Takođe želim da vas ohrabrim da nas kontaktirate i pišete nam o vašem iskustvu i pogledate šta je to što nudimo, a što vam može biti od pomoći.

 

S poštovanjem,
Vesna Radeka, predsednik

Kontakt:

Telefon: +381(0)21 524 853; +381(0)64 266 02 01